Adatvédelmi tájékoztató

A Solarklíma 

(1171. Budapest, Csepp utca 16. ) 

 a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

A Solarklíma. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.solarklima.hu/adatvédelemi tájékoztató címen.  

A Solarklíma elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 

A Solarklíma a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

A Solarklíma minden hozzá beérkezett e-mailt az személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb év elteltével töröl. 


Név: Solarklíma.

Mészáros Tamás E.V.

  • Adószám:

    Telefonszám: +36-20-9165850

Csengeri József E.V

  • Adószám:

    Telefonszám: + 36-30-4977593

 

Székhely: 1171. Budapest, Csepp utca 16

E-mail: solarklima@gmail.com